Historik

99,994% drifttid
Inga händelser på 6 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 7 dagar!
Operational
FullsteamPay - Processing / Card Present Processing
Inga händelser på 6 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 7 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Operational
3 berörda tjänster:
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 9 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 9 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Fullsteam - Processing Issue Resolved
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 6 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Fullsteam - Processing Issue Notice
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 9 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 8 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 6 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 11 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 8 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 8 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på ungefär en månad!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 6 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 7 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 9 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Operational
3 berörda tjänster:
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 13 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 3 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Avbrott
FullsteamPay - Processing / Hosted Payments Processing
Avbrott
FullsteamPay - Processing / Card Present Processing
Avbrott
FullsteamPay - Processing / Card Not Present Processing
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 5 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 2 dagar!
Fullsteam - Processing Issue Notice
FullsteamPay - Processing / Card Not Present Processing
Avbrott
FullsteamPay - Processing / Card Present Processing
Avbrott
FullsteamPay - Processing / Hosted Payments Processing
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 4 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 8 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 7 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 3 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 3 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 6 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på 12 dagar!
Operational
3 berörda tjänster:
Inga händelser på en dag!
Operational
3 berörda tjänster: