Historik

100% drifttid
Inga händelser på 2 dagar!
Fullsteam - Processing Issue Notice
FullsteamPay - Processing / Card Present Processing
Avbrott
FullsteamPay - Processing / Card Present Processing