Operational

Avbruten

Complete

Underhåll planlagt

Operating Normally

3 berörda tjänster: