Operational

Löst
Underhåll

Operating Normally

3 berörda tjänster: