Operational

Slutade
Började
Underhåll planlagt

Operating normally

3 berörda tjänster: